Hướng dẫn về Subsurface Scattering trong Cinema4D R13

Sử dụng subsurface scattering shader sẽ giúp tiết kiệm thời gian render

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: admin