Subsurface Scattering Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về Subsurface Scattering trong Cinema4D R13

« 91.điều chỉnh Muscle… « Trở về danh mục 93.Renderer Vật lý… » Sử dụng subsurface scattering shader sẽ giúp tiết kiệm thời gian render Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 91.điều chỉnh Muscle… « Trở về danh mục 93.Renderer Vật lý… »