Làm Phim Quảng Cáo Việt Nam Với Motion Controller Cinebot

Êkíp Việt Nam thực hiện làm phim quảng cáo cho thấy diễn biến phía sau hậu trường, sử dụng tay máy motion controller kết hợp với hậu trường liên tục thay đổi tiền cảnh và đạo cụ giúp hỗ trợ tạo ra không gian seamless transition trong một shot duy nhất.

Post Author: Vu Pham