motion controller Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Làm Phim Quảng Cáo Việt Nam Với Motion Controller Cinebot

Êkíp Việt Nam thực hiện làm phim quảng cáo cho thấy diễn biến phía sau hậu trường, sử dụng tay máy motion controller kết hợp với hậu trường liên tục thay đổi tiền cảnh và đạo cụ giúp hỗ trợ tạo ra không gian seamless transition trong một shot duy nhất.   View this post […]

Show Reel Robotic Giúp Chuẩn Xác Hình Ảnh Tốc Độ Chậm

Hãng Motorized Precision với nhiều sáng chế và sản phẩm chế tạo từ các tay máy lập trình (motion control) giúp cho các shot hình quảng cáo và cần ghi hình tốc độ cao được thêm ấn tượng. Behind the scene (BTS) của một khung cảnh làm việc với tay máy Cũng như họ chuẩn […]