Loạt Bài Học Miễn Phí Về Thinking Particle Và Houdini

ETD làm một lượt các video so sánh Houdini và Thinking Particle dùng trong 3DS Max, nói về viêc so sánh các phần mềm từ xưa giờ luôn là đề tài nóng của các CG Artist, tuy nhiên đó không phải là toàn bộ của những gì cần đạt được trong sự nghiệp hay quá trình học hỏi của một CG Artist. Vấn đề nằm ở chỗ sáng tạo, để sáng tạo được tới một mức độ muốn là tạo tác những gì đã ý tưởng ra thì việc duy nhất là chọn một phần mềm tiện tay cá nhân nhất và làm việc thật lâu dài, làm chủ được nó.

Blog lamphimquangcao.tv nhìn vào loạt video này chỉ một duy nhất một vấn đề, có ai đó đang hướng dẫn sử dụng hai phần mềm này. Mọi cái so sánh đều không quan tâm. Những gì mình cần học hỏi thêm ở Houdini hoặc Thinking Particle đều dễ dàng có thể học từ đây hơn là một khóa introduction thì quá cơ bản.

https://effectivetds.com/course/houdini-vs-thinking-particles-fields/ 

Hiệu Ứng Đám Đông

Houdini: Crowd behaviour (hành vi đám đông)

Hiệu Ứng Đám Đông Sử Dụng All Purpose Fields - APF

Quản Lý Field

Biểu diễn dữ liệu với Houdini

Biểu diễn dữ liệu với Thinking Particle

Scatter Đối Tượng Với Houdini và TP (Thinking Particle)

Làm Việc Với Bullet Physic Trong Thinking Particle

Làm Việc Với Bullet Trong Houdini

Kích Hoạt Bằng Mesh

Post Author: Vu Pham