Lookdev Kit Cho Các Anh Em Dùng Maya – Free

Lookdev Kit – Free cho Maya & Arnold
Ai biết python có thể hợp tác với tác giả tạo ra các render engine khác
 
Ngoài ra với người dùng Maya, ở Cave Academy cũng có 1 bộ đầy đủ kit và backdrop – FREE

Post Author: Vu Pham