Hướng Dẫn Cài Đặt Hqueue | Phần Mềm Quản Lý Render Simulation Của Houdini | Và Các Lỗi Thường Gặp

Hiện tại phần mềm render farm nổi tiếng là Deadline Manager, có hỗ trợ free lên tới 10 máy. Tuy nhiên với việc render scene thông thường thì tốt nhưng với simulation và các tác vụ tính toán như cache lighting, cache dynamic thì vẫn phải phụ thuộc vào phần mềm host. Ở đây đề cập đến Houdini mới có những công nghệ dữ dằn như chia sẻ simulation (distributed simulation) tức có thể chia sẻ được một simulation đồng thời trên nhiều máy, để sử dụng được tính năng này thì phải cài đặt phần mềm quản lý render farm đi theo Houdini chính là Hqueue.

Phần cái đặt sẽ được hướng dẫn ở đây qua playlist sau đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PL147RLxr3N7Qt68av_NmXhVFzN7SJfb6b

Thông Tin Thêm

Trong quá trình cài đặt có gặp lỗi hay trục trặc, có thể tham khảo thêm một tài nguyên khác là video có từ trước đây (cũ hơn playlist video trên): https://vimeo.com/290594152

Cách cài đặt Hqueue chạy trên Linux: https://vimeo.com/122804703

Một Số Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng Qua Network Trên Windows

Cần setup các HDA trong một shared drive network để các node đều truy cập và đọc được

Nếu Hqueue client không chạy

  • Tắt services, chạy file hqueue client.bat bên trong folder hqueue client, bảo đảm chạy
  • Map drive mạng về Z: (mặc định bên trong file setup hqueue server .ini) > mở project từ đó
  • Access denied là lỗi không dùng tài khoản mạng nội bộ truy cập được (ví dụ sai tên, sai password, account không có quyền ghi xuống drive mạng)
  • Access denied lỗi service, có thể service không có load được với user/password, chạy file.bat
Khi load file HIP
Error: The attempted operation failed
  • Dùng $JOB cho mọi đối tượng khai báo đường dẫn dự án và file bên trong file HIP. Set project về $JOB ($HIP có nghĩa là search nơi có file HIP đang mở, trên network folder sẽ không biết đây là đâu)
Lỗi không đọc được file Alembic qua mạng:
  • Setup thêm biến môi trường vào Houdini.env -> HOUDINI_ACCESS_METHOD = 2
Setup để Houdini 18 Open EXR ghi Multipart vào file environment (chức năng thử nghiêm code chưa hoàn thiện)
  • Setup thêm biến môi trường HOUDINI_OIIO_EXR = 1

Tham khảo tài liệu về Distributed simulation, chức năng xịn xò của Houdini giúp simulation trên nhiều máy, hỗ trợ Pyro, Flip: https://www.sidefx.com/docs/houdini/dyno/distribute.html

Sử dụng Houdini Hqueue với Deadline để submit được job hỗ trợ distributed simualtion: https://docs.thinkboxsoftware.com/products/deadline/8.0/1_User%20Manual/manual/app-houdini.html

Post Author: Vu Pham