Material, Shader, Texture Trong Đồ Họa Là Gì

Trong hình họa digital, khi nói về “painting” – vẽ, người ta hay nói rằng phải hiểu được shape, form, material, texture. Thì đây hiểu là cần nắm bắt được cái hình, cái dạng, vật liệu (hay chất liệu) cụ thể và kiểu mẫu “pattern” của những chi tiết vật liệu.

Material là một loại vật liệu cụ thể, ví dụ trong cuộc sống có gạch, đá, bê-tông, thép, nhôm, thủy tinh …

Shader là những kết quả của việc sử dụng lập trình đồ họa máy tính tạo ra

Texture là những hình ảnh pattern giúp thêm chi tiết và tạo ra cái nhìn trực quan lên vật thể 3D

Trong các chương trình thiết kế 3D, tập hợp của Shader và Texture sẽ tạo ra Material. Tức Material là một loại vật liệu cụ thể, shader là khả năng biến toán thành trực quan của đồ họa máy tính, texture là chi tiết hình ảnh – cụ thể là những pattern, hình họa, đồ họa muốn thể hiện trên một bề mặt thông qua đồ họa máy tính.

Post Author: Vu Pham