Mindscape Studio Trình Diễn Công Nghệ Trình Chiếu – Video Mapping 2017

Mindscape là công ty có trụ sở tại Romania, chuyên cung cấp dịch vụ trình chiếu video mapping, công ty này phục vụ và hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sự kiện. Họ có showreel để quảng cáo về công ty và sản phẩm dịch vụ của họ chuẩn bị cho năm 2017. Một kết quả rất ấn tượng với nhiều loại nội dung được đồ họa đặc sắc, nhiều ý tưởng phù hợp các chương trình sự kiện, kết hợp dùng máy chiếu, trình diễn các nội dung đó lên các tòa nhà và tại các sự kiện lớn, vô cùng sáng tạo và không khí lễ hội bao trùm.

Video mapping và các nội dung motion graphics được liên tục ứng dụng công nghệ trình chiếu trên các tòa nhà ở Ucharest và tại các thành phố khác ở Romania, một loạt các lễ hội phục vụ giải trí và các sự kiện doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ trình chiếu video mapping cả lên xe và các thề loại hình khối khác.
Post Author: Vu Pham