Phần Mềm Quản Lý Render Giúp After Effects Chạy Nền

After Effects có thể chạy được nhiều instance theo dạng không giao diện nhằm để thực hiện render, việc này thực hiện qua giao diện terminal command (M$ Windows).

Phương Án Đau Khổ

Đầu tiên chạy đoạn lệnh này nhằm truy cập vào trong thư mục chứa After Effects

##This will Navigate To the After Effects Folder, Replace [CS5] with your version.##
cd /Applications/Adobe\ After\ Effects\ [CS5]/

Sau đó có thể chạy ứng dụng aerender để render một file và gọi một compositing đã chỉ định trong phần danh sách render output như sau

./aerender -project path/To/AEFile.aep -comp "composition name" -RStemplate "Best Settings" -OMtemplate "PNG SEQ (STRAIGHT)" -output path/to/RenderOutput_[#####].png

Chi tiết có trong phần help: https://helpx.adobe.com/ro/after-effects/user-guide.html/ro/after-effects/using/automated-rendering-network-rendering.ug.html

Dĩ nhiên nếu các bạn biết viết phần mềm, thì việc viết ra giao diện hay chạy file bat theo ý gì đó là khả thi.

Dùng Phần Mềm Trên Windows

Nhìn bao nhức đầu hihihi, tôi chỉ viết ra để hoảng loạn tí thôi. Thật ra ý tôi là dùng phần mềm này AE Render Manager, tôi đã dùng từ rất lâu, mỗi lần cài mới máy là vẫn dùng software này. Chạy Windows 10 ổn.

Liên kết tải phần mềm AE Render Manager

Phần mềm này được viết bởi một Co-Founder của hãng làm motion graphics ở Hy Lạp, cũng đã hơn 6 năm rồi, tôi thật ngưỡng mộ người đã viết ra cái phần mềm quản lý render After Effect đơn giản này. Nó tốt hơn các sản phẩm tốn tiền và nhẹ hơn, có hỗ trợ giao diện để chạy back burner tức hỗ trợ đăng ký job lên farm của các phần mềm Autodesk như 3Ds Max và Maya.

Ưu điểm của việc này thì trong lúc đang design trên After Effects, chạy nền vẫn đang render.

Post Author: Vu Pham