Projection Mapping Real Time Từ 3DS Max Và Tutorial Hướng Dẫn Camera Match

Autodesk vừa tung ra một video do Eloi Andaluz Fulla thực hiện cho các người dùng sử dụng thấy sức mạnh của 3DS Max thể hiện hiệu ứng projection mapping chỉ từ viewport qua máy chiếu trực tiếp lên một mô hình Lego làm mẫu khối, trong video tác giả cũng cho thấy nhiều thủ thuật để có thể làm cho 3DS Max tiện lợi hơn trong công việc tạo tác.

Nếu video không hiển thị thì đây là lin tới video: https://vimeo.com/561882616

Link bài từ Autodesk https://create.intel.com/autodesk/

Để có thể match được viewport với khối volume cần thể hiện, tác giả cũng gợi ý có thể dùng các công cụ thêm để công việc match perspective dễ hơn như: perspective match tool, hoặc có thể dùng các phần mềm camera match như syntheyes, pftrack

Hoặc xem video perspective match tool là công cụ có sẵn trong 3ds max, link tutorial.

Một video khác mà Eloi đã thể hiện projection mapping sử dụng 3DS Max

Tutorial Hướng Dẫn Camera Match Đơn Giản 30 Giây

Ảnh trên là hình ảnh đã hoàn tất perpective match với một hình ảnh photo không bị distort bởi ống kính, để có thể undistort hình ảnh photo thì bạn có thể dùng photoshop link tutorial hoặc Nuke như tutorial sau đây.

Như hình trên sẽ thấy properties của một hình ảnh photo sẽ có EXIF chứa thông tin tiêu cự, gõ vào phần camera của 3DS max sẽ có ngay match camera chuẩn với camerat thực tế (hình phải là hình không bị distort)

Cách Thức Khác

Có thể xem thêm video sau đây về camera match tutorial trên 3DS Max.

Hoặc có thể sử dụng công cụ này https://fspy.io/, sau đó cần dùng Blender để xuất sang file fbx đưa về 3DS Max, mất thêm 1 vài click nhưng nó hiệu quả và nó đạt thành công việc, miễn phí.

Pftrack – một công cụ chuyên nghiệp để match moving và match camera vào hình , đây là tutorial hướng dẫn cách là,. tuy nhiên cần nhớ qui trình của mọi phương thức về match camera vào footage hay hình thì đều cần hình và video đã undistort (tức không bị cong vì hiệu ứng ống kính), làm xong track rồi thì lại distort ngược lại bằng phần mềm hậu kỳ để khớp hình ảnh ban đầu (tức apply distort lên cả footage/image và CGI) 

 

Post Author: Vu Pham