camera match Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Projection Mapping Real Time Từ 3DS Max Và Tutorial Hướng Dẫn Camera Match

Autodesk vừa tung ra một video do Eloi Andaluz Fulla thực hiện cho các người dùng sử dụng thấy sức mạnh của 3DS Max thể hiện hiệu ứng projection mapping chỉ từ viewport qua máy chiếu trực tiếp lên một mô hình Lego làm mẫu khối, trong video tác giả cũng cho thấy nhiều thủ […]