Quảng Cáo Sữa Vinamilk Do Platige Image Thực Hiện CGI

Clip sản xuất TVC quảng cáo sữa Vinamilk phát truyền hình và các công cụ truyền thông online tại Việt Nam gần đây là do Platige Image thực hiện phần CGI bởi sự đạo diễn của Karman

Là studio có nhiều văn phòng trên khắp thế giới, đã hoạt động 20 năm, cùng nhiều giải thưởng danh dự và sản xuất thiết kế đã tạo không ít tiếng tăm cho studio trong hàng ngũ phim điện ảnh, Xem clip Vinamilk phía dưới đâyTheo như mô tả, spot quảng cáo TVC này tên “Probeauty”, thực hiện theo nhãn Vinamilk, đạo diễn Karman, toàn bộ phần simulation chất lỏng là kết quả của team do Jakub Knapik dẫn dắt, cũng là thông điệp hình ảnh chính của sản phẩm.

Client: Vita Lains Service
Production house: Club Film/ Filmprodukcja

Postproduction studio: Platige Image
Director: Karman
Producer: Kasia Chodak
Project supervisor: Jakub Knapik
Lighting / Shading: Jakub Knapik
Compositing: Jakub Knapik
Previz: Michał Kaleniecki, Damian Nenow
On-set suppervisor: Jakub Knapik
Tracking: Adam Wierzchowski
TD: Adam Wiechrzowski
Modelling: Konrad Kiełczykowski, Łukasz Rzeszot
Animation: Konrad Kiełczykowski
Layout: Konrad Kiełczykowski
Simulation: Łukasz Sobisz, Albert Szostkiewicz, Piotr Suchodolski
Compositing support: Robert Bielecki

Dưới đây là showreel của Platige Image
Post Author: Vu Pham