cinematic Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Dùng Mari Làm Texture/Surface Công Cụ Tiêu Chuẩn Chung Của Các Studio VFX Cho Phim Và Cinematic Game

Để làm texture, các VFX studio (làm phim, làm cinematic cho game) lòng vòng thế giới thường hay dùng công cụ là Foundry MARI (High-resolution digital 3D texture painting) để làm texturing và surface, đây là các kênh video để theo dõi và học tập MARI nếu có ý muốn trong cuộc đời này, hãy […]

Quảng Cáo Sữa Vinamilk Do Platige Image Thực Hiện CGI

Clip sản xuất TVC quảng cáo sữa Vinamilk phát truyền hình và các công cụ truyền thông online tại Việt Nam gần đây là do Platige Image thực hiện phần CGI bởi sự đạo diễn của Karman Là studio có nhiều văn phòng trên khắp thế giới, đã hoạt động 20 năm, cùng nhiều giải […]