QuickTexture Add-On Cho Thời Gian Ít Hoặc Làm Concept Art

Khi nghệ nhân bị thổi deadline cuống cuồn thì mọi thứ qui trình trở nên xa xĩ, tất cả tập trung vào làm sao để “get the job done” là chính. Mấy thanh niên đã đi làm am hiểu vụ này lắm đây. Mà điều này là rất khoái với concept artist, phát thảo tốc độ thần sầu.

Vô đây mua liền: https://gumroad.com/jamajurabaev#CRbkx
Post Author: Vu Pham