Script 3D Studio Max: Biped Mass Maker giúp animator

Với bộ script được soạn không cần dùng dynamic vẫn có thể điều khiển được Biped khi chân lún quá sâu (báo đỏ) hoặc đã nhất khỏi trục (báo xanh dương) sẽ giúp các animation dễ dàng diễn xuất nhìn lung linh hơn. Để giúp tạo hình thể pose được thực hơn, script giúp tính được trọng lực giao nhau. Chủ yếu dùng vào các tư thế pose đứng

Liên kết

 

Post Author: Vu Pham