Shape VS Form Hiểu Tiếng Anh Dịch Sang TIếng Việt | Glossary

Shape là một cái hình, dẹt lét, mặt phẳng

Form là một cái dạng, một cái có khối hình dạng

Thỉnh thoảng trong một số nghành nghề kỹ thuật sẽ nghe nói đến “diện”, ví dụ diện tích. Diện là một cái mặt. Có thể đây là từ cổ từ hán việt hay nôm, tôi không biết cái này, nhưng khi nói về một cái mặt là hiểu một mặt phẳng, khi trong không gian nó chỉ có 2D. Ngay cả không gian 3D nó cũng chỉ là một miếng mỏng.

Các miếng mỏng này khi tổng hợp liên kết lại với nhau thì thành một cái dạng, một cái khối, như lăng trụ, như khối cầu, tức nhìn vào nó thể hiện một khối đặc, 3 chiều. Trong các phần mềm thiết kế 3D thường thấy gọi là face, poly face.

Không biết có phải phổ quát, gần đây trong kiến trúc tôi thấy có một cuốn sách tự dịch, có thể là sinh viên dịch, dịch từ cuốn sách hay của kiến trúc đó là Form, Space & Order của Francis D.K. Ching, nội dung cuốn sách tự dịch đã dịch chữ “form” là hình thái, tôi nghĩ là sai. Cuốn sách đã dịch là một kỳ công, nhưng khi dịch chữ form là hình thái, dẫn đến toàn bộ chỗ nào có chữ form trong cuốn sách cũng dịch như thế và có hẳn một chương nói về form dẫn đến nội dụng lệch lạc. Đáng tiếc cho một công trình cũng không tầm thường.

Post Author: Vu Pham