Show Reel Giàn Dựng Hậu Kỳ Của Khari Anthony 2018

Trong video clip có thể thấy artist làm trên các phim điện ảnh lớn là chủ yếu, rất tuyệt vời, hiện tại anh đang làm việc tại Digital Domain 3.0 tại Canada

Theo liệt kê các công việc anh đã tham gia trong các phim điện ảnh lớn và với đầy tự hào anh giới thiệu:

  • Sử dụng Foundry Nukes
  • Xử lý phông nền xanh các phương tiện xe oto
  • Kiểm tra tasking qua phần mềm shotguns
  • Thêm chi tiết từ các footage thiếu sáng (lift blacks)
  • Tinh chỉnh các chi tiết
  • Chỉnh sửa các thay đổi nhỏ và vấn đề gặp phải trong các tasking (kill bugs)
  • Lập trình với ngôn ngữ Pythons
  • Hoàn thiện các shot: Avengers: Infinity War (2018) – Antman and the Wasp (2018) – Ready Player One (2018) – AWrinkle In Time (2018) – Thor: Ragnarok (2017) – Spider-Man: Homecoming (2017) – Fate of the Furious 

Post Author: Vu Pham