compositing Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Virtual Production Chính Là Công Cụ Giúp Compositor Phát Triển Hơn

ILM (Industrial Light & Magic) đã có màn ra mắt mãn nhãn với on set virtual production cho phim The Mandalorian (2 mùa liên tục), kế tiếp là hãng VFX Pixomondo lên kế hoạch phát triển tại Canada một cái studios rất to lớn chuyên để xử lý Virtual Production. Hiệu quả truyền thông trong […]

CG 101: Zdepth là gì và cách sử dụng Zdepth trong compositing

« 17/ Arc … « Trở về danh mục 19/ Dynamics… » Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Zdepth và hiểu phương thức ứng dụng của nó trong compositing. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 17/ Arc … « Trở về danh mục 19/ Dynamics… »