Showreel Chuyên Thiết Kế và Quảng Cáo Của Autodesk 2019

Trình diễn các shot làm phim quản cáo ứng dụng thiết kế kỹ xảo và game sử dụng phần mềm của hãng Autodesk, đa phần các shot sẽ được dùng toàn bộ trên Maya, 3DS Max hay chỉ dùng render Arnold, tất cả các video được thực hiện từ các nhà sản xuất lớn nhỏ đã tạo ra sự ảnh hưởng riêng trong thị trường của họ, tập hợp và gửi về cho Autodesk thực hiện thành showreel quảng cáo thương hiệu của hãng.

Post Author: Vu Pham