Tách Người Khỏi Phông Xanh ? Xưa Rồi, Tách Người Khỏi Nền Bởi AI

Có vẻ thế giới điện ảnh tương lai sẽ không còn một số đầu việc, đặc biệc các công việc vận dụng sức người mạnh mẽ là rotoscoping, đã có rất nhiều những phần mềm đang tìm cách giúp cho các artist có thêm thời gian làm việc hậu kỳ hơn là phải ngồi rị mọ rotoscoping, ví dụ như phần mềm roto tự động theo pattern sau đây trên các pattern camera động.

Tuy nhiên đó chưa là gì so với một số dự án gần đây của Google sử dụng AI vào việc tách phông nền. Đây là thông tin về dự án có thể tìm thấy

Đây là ví dụ điển hình, với việc sử dụng video người thật có phông nền thật, sau đó thay bất kỳ phông nền nào vào. Xin chào thế kỷ 22. Trong video có thể thấy có cô gái tóc vàng đứng lắt lư.

Phần source code tách phông nền xanh cho những ai quan tâm có thể tìm thấy trên Github.

 

Post Author: Vu Pham