rotoscoping Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Tách Người Khỏi Phông Xanh ? Xưa Rồi, Tách Người Khỏi Nền Bởi AI

Có vẻ thế giới điện ảnh tương lai sẽ không còn một số đầu việc, đặc biệc các công việc vận dụng sức người mạnh mẽ là rotoscoping, đã có rất nhiều những phần mềm đang tìm cách giúp cho các artist có thêm thời gian làm việc hậu kỳ hơn là phải ngồi rị […]