arnold render Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Arnold Rendering Ra Mắt GPU Beta

Đã từ rất lâu rồi, Arnold có vẻ không nói gì đến việc render nhanh hơn vì thực tế trong thị trường làm phim điện ảnh, việc nhanh đúng là rất cần nhưng nếu hình ảnh ra không thuyết phục mỹ mãn thì có nhanh cũng không giải quyết được gì, đó là lý do […]

Autodesk Ra Mắt Video Giới Thiệu Làm Video VR 360 Với Arnold 5

Arnold là phần mềm phát triển bởi Solid Angles, trước đây từng là render nội bộ của Sony Imageworks dành cho các phim bom tấn, sau đó được đem ra thực hiện thương mại, hiện tại đã được Autodesk thâu tóm tuy nhiên vẫn để phát triển độc lập như một hệ sinh thái thuộc […]