believable Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Photo Real Về Màu Sắc, Lighting CGI Và Real Trong Làm Phim, Làm Game Mang Tính Thuyết Phục | Believable

Nhân sự kiện Badclay đang tuyển lighting artist trong group FB Yêu FX, TD & Houdini. tui cũng muốn chia sẻ về lighting kit mà thường các anh em professional ở Việt Nam kiệm lời lắm, vì thật ra cũng chả phải việc họ, sồn sồn lên mất thời gian. tui thì hăm hở chia […]