Collision Deformer Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn sử dụng Collision Deformer trong Cinema4D R13

« 80. Bokeh trong Renderer… « Trở về danh mục 82. Cmotion Hub… » Video này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Collision Deformer phiên bản mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 80. Bokeh trong Renderer… « Trở về danh mục 82. Cmotion Hub… »