Copy và Paste Texture Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về Copy và Paste Texture trong Cinema4D

« 88. Progressive Render Mode… « Trở về danh mục 90. Độ sâu trường ảnh thực… » Video này sẽ chỉ cho bạn cách copy texture và shader từ material channel này sang channel khác Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 88. Progressive Render Mode… « Trở về danh mục 90. Độ […]