element 3D Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Thiago Porto Chuyên Gia Thiết Kế Show Hàng Thiết Kế Motion Graphics 2016

Là một designer rất đam mê lĩnh vực đồ họa động, không chỉ có thực hiện các thiết kế cùng animation 2D mà Thiago Porto còn tự cho biết anh rất đam mê cả lĩnh vực ứng dụng thiết kế hiệu ứng kỹ xảo vào trong thiết kế của mình. Anh có nói không phải […]