jay machado Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Khóa Học CGMA Hard Surface Modeling Cho Phim VFX Bởi Jay Machado – Miễn Phí

Harf Surface model dành cho phim, kỹ xảo và hoạt hình. Đây là bài dạy lớp modeling của lớp Modeling tại CGMA được chính tác giả share miễn phí do giao kèo giữa CGMA và giảng viên soạn giả đã hết hạn. Tác giả Jay Machado. Tác giả là senior modeling tại công ty làm […]