lịch sử điện ảnh Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Lần Đầu Tiên Google Doodle Chia Sẻ VR 360 Về Đạo Diễn Tiền Thân Của Điện Ảnh

Georges Méliès được Google Thể Hiện Hình Ảnh VR 360 Lần Đầu Tiên Theo Wikipedia thì tên đầy đủ là Marie-Georges-Jean Méliès và sinh vào ngày 8 tháng 12, 1861 – mất ngày 21 tháng 01,1938) Georges Méliès người đi tiên phong sử dụng điện ảnh để thương mại hóa gần cả thế kỷ trước. Thế giới […]