mainroad post Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

MainRoad Post Nói Về Việc Làm Kỹ Xảo Phim Invasion

<Giỡn là chính từ chính MainRoad Post> Để làm khung cảnh ngập lụt thành phố Moscow trong phim Invasion. Vladimir Abramov – Lead TD của phòng nghiên cứu và phát triển tại studio MRP Zeppelin cho biết toàn khung cảnh sẽ cần làm nhúng chìm cả thành phố trong biển nước. Với mục tiêu là […]