New Subsurface Scattering Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về New Subsurface Scattering trong Cinema4D R13

« 85. Camre ISO… « Trở về danh mục 87. Lệnh Chỉ hướng… » Cinema4D R13 mang đến tính năng Subsurface Scattering mới giúp tạo ra material thực tế hơn. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 85. Camre ISO… « Trở về danh mục 87. Lệnh Chỉ hướng… »