nhà làm phim Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Quá khứ hoàn thiện tương lai qua hội họa

Các nhà làm phim luôn cố gắng tìm cảm hứng trong bất kì chi tiết từ cuộc sống. Đôi khi đi vào phòng, nhìn chầm chầm ra ngoài cũng có thể mang đến những cảm hứng mới. Tuy nhiên một hình thức mang đến nguồn hứng cảm tuyệt vời cho các nhà làm phim chính […]

231 bí kíp tuyệt vời cho Nhà làm phim (Phần 1)

« Trở về danh mục Phần 2… » Nếu định nghĩa một hành trình là quá trình đi từ nơi này đến nơi khác thì việc làm phim cũng có thể xem là cuộc hành trình. Hơn thế nữa, theo quan điểm của tôi, làm phim là cả một nghệ thuật và phải tự tìm […]