opensubdiv Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

OpenSubdiv Phát Triển Bởi Pixar Có Phiên Bản 3

OpenSubdiv giải pháp chi tiết hóa giúp hình dựng 3D trơn tru phẳng mặt mà lại tiết kiệm bộ nhớ do ít dùng poly face hơn so với các phương pháp cổ cũ. Hiện đã được tích hợp vào các sản phẩm của Autodesk, Blender, … Đây là một sản phẩm phát triển bởi hãng […]