phím tắt Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phím Tắt Tiện Dụng Cinema 4D

Một số phím tắt tiện dụng dành cho các bạn sử dụng Cinema 4D có lẽ cần biết, làm việc nhanh hơn Phím Lệnh Phím Ký Tự Chức Năng Phím Tắt F Đi về frame trước   Shift F Đi về cuối frame  Ctrl F Đi về key trước đó F6 Timeline chạy ngược (backwards) […]