Realistic Motion Blur Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Realistic Motion Blur trong Cinema4D

« 92.Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 94.Tắt bề mặt lưới… » Video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách activate realistic motion blur trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 92.Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 94.Tắt bề mặt lưới… »