robocon Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

NVIDIA Có Mặt Tại ROBOCUP 2017

Là cuộc thi sáng tạo toàn thế giới và nổi tiếng về máy học, robot, các đội tham gia từ khắp nơi trên thế giới tề tựu, các giải thuật tính toán Machine Learning và Deep Learning có dùng sản phẩm được tài trợ của NVIDIA để hỗ trợ việc tính toán tốc độ cao