sản xuất hoạt hình trung quốc Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Thời Đại Mới Ngành Làm Phim Hoạt Hình Ở Trung Quốc

Sự Bảo Trợ Bao Cấp Của Nhà Nước Trung Quốc Cho Ngành Làm Phim Hoạt Hình Nội Địa Lời từ người biên tập ở Rainstorm Film:  Từ năm 2005, chính phủ Trung Quốc đã không ngừng có các chính sách bao cấp cho ngành làm phim hoạt hình ở nội địa. Tôi đã từng đến […]