siêu anh hùng Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hiệu Ứng Hình Ảnh VFX Trong Black Panther

Đây là bài phỏng vấn của Visual Effects Artist, Jonathan Weber, trong quá trình thực hiện bộ phim “Black Panther” được lamphimquangcao.tv thuật lại. Mời các bạn theo dõi! Vì sao ông nhận lời tham gia dự án lần này? RISE là đối tác lâu năm với Marval Studio kể từ bộ phim Captain America. […]