siggraph 2019 Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Video Về Khai Mạc Ngày Triễn Lãm Đầu Tiên Siggraph 2019

Lễ khai mạc Siggraph 2019 năm nay tại Los Angeles được trình diễn live ngay sân khấu lên Youtube cho toàn thế giới được biết đến rộng rãi. Phần mở đầu được thể hiện rất điển hình với nền đồ họa và nhạc điện tử rất ư quen thuộc của thập niên 80 90 cho […]

Siggraph 2019 Đang Xảy Ra Trong Tuần Này

Siggraph, sân chơi triễn lãm của hàng hàng các nhà khoa học, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và ứng dụng đưa đồ họa vào cuộc sống, khoa học kỹ thuật công nghệ. Một hội trợ triễn làm mà đã được sáng lập từ thập niên 70, từ những ngày đầu của ngành khoa học […]