technical paper Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Tư Liệu Về AnisoMPM Cơ Chế Thể Hiện FX Xé Thực Phẩm, Trái Cây Được Công Bố Miễn Phí

Phần giải thuật, toàn bộ paper và các video giới thiệu về solver thể hiện animation cơ chế hủy hoại, lột, xé tan te tua một vật thể như thức ăn, trái cây… đang được công bố miễn phí, toàn bộ nghiên cứu được phát hành cho tất cả mọi người tham khảo. Đây là […]

Dấu Ấn Phát Triển Mới Về Khói – Fluid Simulation 2021: Spiral-Spectral Fluid Simulation

Theo như các bạn có tìm hiểu về fluid simulation (mọi thứ không chỉ chất lỏng như nước, mà bao gôm cả khí ga, khói …) thì đều dựa trên các cơ sở luật vật lý và từ đó các phần mềm sẽ được tạo ra để chạy tính toán các kết quả. Spiral-Spectral Fluid […]