sketchup Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

V-Ray NEXT 2019 Cho Sketchup – Nhanh Hơn – Tiện Hơn

Với các anh chị em thiết kế thì việc tiện lợi hơn trong sử dụng công cụ là yêu cầu hàng đầu nhằm đạt được mục đích thể hiện thiết kế, một công cụ như V-Ray Next ngày càng tiến gần đến sự tiện lợi hơn, bỏ các kiểu cài đặt kỹ thuật và loay […]

Hướng Dẫn Sử Dụng V-Ray Sketchup Đặt Ánh Sáng Không Gian Nội Thất

Video hướng dẫn đặt ánh sáng nội thất sử dụng V-Ray trong Sketchup. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn mau chóng tiếp cận với thông tin về V-Ray và cách đặt sáng ngày lẫn đêm. Cuối tutorial sẽ cho bạn thấy được tổng thể qui trình đặt ánh sáng nội thất trong Sketch-up dành cho […]