Hướng Dẫn Sử Dụng V-Ray Sketchup Đặt Ánh Sáng Không Gian Nội Thất


Video hướng dẫn đặt ánh sáng nội thất sử dụng V-Ray trong Sketchup. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn mau chóng tiếp cận với thông tin về V-Ray và cách đặt sáng ngày lẫn đêm. Cuối tutorial sẽ cho bạn thấy được tổng thể qui trình đặt ánh sáng nội thất trong Sketch-up dành cho diễn hoạ kiến trúc nội thất

Post Author: Vu Pham