Vasil Hnãtiuk Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Synthetic Biology – Dự Án Cá Nhân Do Các Artist Ở Nha Trang Thực Hiện

Nhóm artist dẫn đầu bởi Vasil Hnãtiuk  làm đạo diễn kết hợp cùng các artist như animator, particle fx để tạo nên sản phẩm đầy ấn tượng này hoàn toàn với Cinema 4D. Vasil là Creative Director đang sinh sống tại Nha Trang, làm các công việc yêu thích về animation như một nhóm freelance qua internet, […]