Venice Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Thiết Kế Khu Vườn Venice Ở Ý

Buổi triễn lãm kiến trúc lần này nhằm mục đích tôn vinh lối thiết kế hòa hợp giữa đô thị với thiên nhiên. Là một thành phố ven biển về mặt địa lý, Venice đã chứng tỏ sự cộng sinh độc đáo giữa thiên nhiên và các nguồn tài nguyên. Thời tiết thay đổi và […]