video editor Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Dựng Phim Với Walter Much

Dựng phim là một bộ môn nghệ thuật kể chuyện, người dựng phim là nghệ sỹ thể hiện lại câu chuyện trên từng nhịp độ một cách hài hòa, giật gân, áp lực và dĩ nhiên làm việc song song với đạo diễn, người nắm chắc nhất câu chuyện và tình tiết cũng như mong […]