water effects Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

VFX Supervisor Andreas Giesen Nói Về Quá Trình Làm Scene Large Scale Water FX Và Destruction

Large scale water simulation trong điện ảnh áp dụng thực hiện trên phim truyện thiếu nhi thực hiện bởi RISE | Visual Effects Studios, phim thiếu nhi Jim Button and the Wild 13. VFX Supervisor là Andreas Giesen sẽ trình bày lại quá trình thực hiện công việc khá là công phu và chuyên sâu. […]