work from home Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Làm Việc Remote VFX Đa Quốc Gia

Nói về công việc remote trong nghành VFX nói chung (2D/3D, animation, FX, real time), nếu không phải LinkedIn thì có thể là từ đây Làm việc cho nước ngoài thì nói chung tích cực tiêu cực đều có, và dĩ nhiên là còn liên quan về văn hóa – không phải cứ tán văn […]