Thủ thuật tạo worn edges mask bằng cách sử dụng inverse AO trong Cinema4D