UNITY Hướng Dẫn Về Công Cụ Game Foundation

Với bộ công cụ này sử dụng trong Unity hứa hẹn sẽ đem lại nhiều năng suất, tiết kiệm thời gian làm việc và cùng với những công cụ phong phú trong bộ Game Foundation sẽ giúp cuộc sống của người làm game dễ thở hơn. Video sau đây trình bày về các nội dung của Game Foundation. Phần hướng dẫn sẽ do Le Huy Hoang thực hiện.

Tài liệu về Unity Game Foundation cũng dễ dàng tìm thấy ở đây https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.game.foundation@0.1/manual/index.html
Post Author: Vu Pham