Video Thể Hiện Một Kiến Trúc Ở Hội An Quá Ư Là Tình Cảm

Xem video này mà tôi cảm thấy thế gian này rộng lớn bao nhiêu đi nữa thì không gian ở của chúng ta cũng cần những sự tĩnh lặng cảm nhận không chỉ riêng mình mà còn phải thấy không gian được hài hòa ứng dụng tinh tế vào trong từng mỗi hơi thở của nhân sinh quan. Một thiết kế kiến trúc vừa tinh tế với không gian mở mà vừa dịu dàng kín đáo tại Hội An.
Post Author: Vu Pham